Được đăng bởi khách du lịch

易胜博体育

Thời gian đăng bài:2023-03-24 13:44:34

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, gồm 15 thành viên. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban.

Ông Vũ Tiến Phụng – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tiêu cực, tham nhũng tỉnh Hải Dương.

ảiDươngcótânTrưởngBanChỉđạophòngchốngthamnhũngtiêucự

4 Phó trưởng Ban Chỉ đạo còn lại gồm các ông: Lê Văn Hiệu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Hồng Hiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an tỉnh.

ảiDươngcótânTrưởngBanChỉđạophòngchốngthamnhũngtiêucự

Ngoài ra, 9 ủy viên là lãnh đạo các ban trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành kiểm sát, tòa án, quân sự…

ảiDươngcótânTrưởngBanChỉđạophòngchốngthamnhũngtiêucự

So với trước, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương có sự thay đổi vị trí Trưởng Ban.

ảiDươngcótânTrưởngBanChỉđạophòngchốngthamnhũngtiêucự

Trước đó vào tháng 6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên. Ông Phạm Xuân Thăng -Bí thư Tỉnh ủy khi đó, làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

ảiDươngcótânTrưởngBanChỉđạophòngchốngthamnhũngtiêucự

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương có 9 nhiệm vụ, 6 quyền hạn. Trong các quyền hạn, Ban Chỉ đạo có quyền yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền của địa phương báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý.

ảiDươngcótânTrưởngBanChỉđạophòngchốngthamnhũngtiêucự

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết